ОПИСАНИЕ НА МОДЕЛА

Учебната станция „В царството на Граматиката“ е предназначена за ученици петокласници с пропуски от обучението в ОРЕС  при овладяването на  ключови граматични термини,  понятия и умения. Има за цел да осъществи  обща подкрепа за личностно развитие на учениците и да компенсира обучителни затруднения  при усвояването на граматичното учебно съдържание по български език през годината.  Работата в станцията  цели да  направи пътуването в  областта на Граматиката интересно, приятно и стимулиращо; да подобри езиковата култура на петокласниците и да надгради уменията им за морфемен, морфологичен и синтактичен анализ. 

За постигане на целите е заложено на персонализираното и ускорено учене чрез различни по характер учебни задачи/станции/ по граматични теми, в които учениците участват индивидуално и в екип; на  проучвателната, състезателната и игровата дейност, на интерактивните методи,  на работата с електронни приложения и упражнения, на ученето чрез правене на презентации, мисловни карти и др.. 

Очаквани резултати: преодоляване на пропуските, подобряване на постиженията на петокласниците при овладяване на ключови езикови компетентности, мотивираност и ангажираност в учебния процес –  ранна подготовка за НВО.

              РАВНОСМЕТКАТА С НАШИ ДУМИ

ЛИНКОВЕ КЪМ УРОЦИ

ПРОЕКТНО БАЗИРАНО ОБУЧЕНИЕ

ГАЛЕРИЯ

Какво Споделят Родителите…

Проектът даде възможност на децата да се потопят в едно емоционално и мотивиращо обучение. Синът ми участва във всички учебни станции и наесен се върна в клас още по-уверен и мотивиран.

МЕДИХА РАМАДАН

Децата са овластени да влязат в ролята на обучители и това им помага да развият своите умения. Обучавайки своите връстници, те със сигурност преосмислят отговорността, която имат, както и важността на своята роля. Какво по-хубаво от това да развиеш умение, чрез преживяване.

АЙСЕЛ РАСИМ