ОПИСАНИЕ НА МОДЕЛА

  Учебна станция “Математическо приключение”- 4 клас е формирана, за да повлияе мотивацията и ангажираността на учениците и да подпомогне поправянето на настъпилите загуби от обучение и развитие по време на ОРЕС. 

С Тест за констатиране ниво на знания и идентифициране на пропуските се определи диференциран подход за занимание с всяко дете и групата като цяло. 

Проектно базирани уроци, учене чрез правене и преживяване,  ускорено учене, използване на разнообразни похвати и образователни електронни сайтове са част от заниманията в УС.

ФОРМА ЗА ОЦЕНЯВАНЕ: 

  • Тест ВН за установяване но образователните дефицити;
  • Текущо наблюдение, проверка и анализ на дейността в УС;
  • Изходящо ниво

            ЛИНКОВЕ КЪМ УРОЦИ

         ИЗРАБОТВАНЕ НА МИСЛОВНИ КАРТИ ЗА НАМИРАНЕ НА  НЕИЗВЕСТНО ЧИСЛО

 

ТЕСТОВЕ ПО МАТЕМАТИКА

 

              

ГАЛЕРИЯ

Какво Споделят Родителите…

Проектът е изключително навременен и полезен. Прекрасно е, че със заложените  дейности не само се преодоляват констатираните образователни пропуски, но и се развиват социални умения. 

Росица Пейчева

Чудесно е, че децата имат възможност да надграждат знанията си. Да изразят себе си  в различните учебни станция повлия изключително върху тяхното израстване.

Нериме Акиф