ОПИСАНИЕ НА МОДЕЛА

“Единственият истински разкош е разкошът на човешкото общуване.”
                                                                                                                                       Екзюпери

Добре обучени и мотивирани ученици извършват неформални или организирани образователни дейности с близки до тях по възраст, произход или интереси(на английски „peer” – [пиър]). Тези дейности имат определен срок и са предназначени да развият знания, нагласи, убеждения и умения на учениците, за да могат те да преодолеят тревожността и последствията от онлайн обучението.

Обучението чрез връстници се осъществява в малки групи или чрез индивидуален контакт в подходяща обстановка в училище.

Една древна поговорка гласи: „Кажи ми… забравям, покажи ми… помня, включи ме…разбирам.”

Моделът на работа в УС “Лице в лице”, се базира на модела на учене чрез правене и на техники с висока степен на интерактивност. Моделът включва четири елемента: пряк опит (дейност, в която обучаваните създават свой опит), осмисляне на формирания опит, обобщение (извлечени поуки) и прилагане на извлечените поуки.

ЛИНКОВЕ КЪМ УРОЦИ

ГАЛЕРИЯ

Какво Споделят Родителите…

Анелия Филипова

„Децата виждат магията на общуването, защото я търсят. Училището помага да им осигурим това!“

АНЕЛИЯ ФИЛИПОВА

Смятам, че моделът “Връстници обучават връстници” е изключително полезен за всички, които са привлечени да работят. Да влязат в ролята на подкрепящи или подкрепени е еднакво предизвикателно за децата. прекрасно е, че работейки заедно те се преоткриват и чувстват социално значими и отговорни за взаимоотношенията си с другите.

АЙСЕЛ РАСИМ