УЧИМ ЗАЕДНО, УСПЯВАМЕ ЗАЕДНО

В нашия проект надграждаме върху това, което знаем, че работи и гледаме напред към това, от което знаем, че учениците ще имат нужда. Проектът има многопластов характер и е ориентиран към преподаване и учене, практика, основана на доказателства, персонализирано и ускорено учене, приказкотерапия, подкрепа за преодоляване на загубите.

УЧИЛИЩНА ТРЕВОЖНОСТ  – НАБЛЮДЕНИЕ, ИЗСЛЕДВАНЕ, АНАЛИЗ

След продължителните периоди на онлайн обучение и завръщането на децата в училище, за нашия екип стана ясно, че времето на изолация се е отразило негативно върху детската психика. В някои  от децата се забелязаха поведенчески промени, проява на тревожност, повишена, макар и прикрита агресия, загуба на мотивацията за учене, загуба на социални умения. В много от децата се забеляза несигурност и спад в академичните резултати.

Загрижени за благосъстоянието на децата, предприехме действия за установяване дълбочината на проблема и набелязване на мерки за действие. Първата стъпка, която направихме е да видим какви са нивата на тревожност за всяко дете, което се обучава при нас.  За да се диагностицира нивото на тревожност при ученици (7–14 години), използвахме методологията на британския психотерапевт BN Phillips, разработена през 70-те години. Именно негова е идеята, че за нормалната социализация и формирането на адекватно самочувствие на дете е важно да се намали тревожността в училище навреме. Тестът на Филипс ни позволи да определим както общото ниво на тревожност на всеки ученик, така и да очертаем конкретни проблеми на ниво клас. 

ТЕСТ  НА  ФИЛИПС

ОБОБЩЕНИЕ  ТЕСТ НА ФИЛИПС