Ученето винаги трябва да е забавно

Как да се разделим със скуката в час? Всеки час може да стане по-забавен чрез песни, учебни игри, занимания сред природата или творчески дейности. Учениците може да бъдат предизвикани с креативни дейности, кръстословици или търсене на думи.

Уебсайтове като Kahoot улесняват и дигиталната игра в обучението. Художествени проекти, музика или творческо писане могат да присъстват в почти всеки учебен предмет.

За да превърнем ученето в забавно, е важно да подсигурим среда, в която учениците могат да правят избор, да имат достъп до различни източници на информация, да творят, да опитват, да правят грешки, да водят свободни разговори по темите, които ги вълнуват.

Тяхното творчество може да намери израз в създаването на песен за есента или да напишат история от гледната точка на поповата лъжичка, която се превръща в жаба. Може да построят модел на Слънчевата система с помощта на материали, които са намерили вкъщи или в класната стая. Понякога е достатъчно учителят просто да използва хумор или да разкажете интересна история, свързана с преподавания материал, за да направите преживяването по-забавно. За по-забавно учене може да се използват “мозъчни паузи”. Мозъчните паузи са кратки, обикновено глупави дейности. Те прекъсват монотонността или трудността на урока или задачата, така че децата да могат да се върнат към задачата, чувствайки се отново енергични и съсредоточени.

    Педагогическата практика показва, че когато децата започнат да възприемат ученето като по-забавно и по-малко стресиращо, любовта им към ученето нарасва.

 

С грижа за децата…

КВАЛИФИЦИРАНИ УЧИТЕЛИ

Екипът на проекта се състои от квалифицирани педагози, ентусиазирани в своята професия, готови да се развиват непрекъснато.

 

ПРАКТИЧЕСКО ОБУЧЕНИЕ

Учебните занимания се водят по метода на учебните станции, съчетавайки наука, изкуство и движение. Неговите теоретични основания и практическо приложение се коренят още в моделите на реформаторската педагогика. Днес можем да го причислим към методите за активно учене.

РОДИТЕЛИТЕ СА ДОБРЕ ДОШЛИ!

Взаимоотношенията между училището и семейството са едно от необходимите условия за успешното преодоляване на загубите от онлайн ученето. Инициирането на подходящи форми за работа с родителите допринася за тяхната ангажираност, а от там – и доверие към нас.

УЧЕНЕ ЧРЕЗ ИГРИ

За детето процесът на учене започва още с раждането. Формирането на умения като креативност, критично мислене, работа в екип и решаване на проблеми започва още от най-ранна възраст. Децата имат невероятен естествен потенциал да учат за света чрез игра и чрез позитивни игрови преживявания.

Запознайте се с нашия екип

ДОРА РУСИНОВА
ДОРА РУСИНОВАДиректор
Ръководител на проекта
РУСКА ТОДОРОВА
РУСКА ТОДОРОВАГлавен учител
Координатор на проекта
ДОНКА КОСТОВА
ДОНКА КОСТОВАСтарши учител НЕ
Ръководител на УС
МАРИАНА АТАНАСОВА
МАРИАНА АТАНАСОВАСтарши учител НЕ
Ръководител на УС
КРАСИМИРА ГЕОРГИЕВА
КРАСИМИРА ГЕОРГИЕВАСтарши учител БЕЛ
Ръководител на УС
ЕЛЕНА ПЕРЧЕМЛИЕВА
ЕЛЕНА ПЕРЧЕМЛИЕВАСтарши учител математика
Ръководител на УС
СИБЕЛ МУСТАФА
СИБЕЛ МУСТАФАУчител по английски език
Ръководител на УС
МЕХМЕД ИЛЯЗ
МЕХМЕД ИЛЯЗСтарши учител по природни науки
Ръководител на УС
ЯНИТА ПЕПЕЛЯНКОВА
ЯНИТА ПЕПЕЛЯНКОВАУчилищен психолог
Ръководител на УС
0
УЧЕНИКА
0
УЧИТЕЛЯ
0
ДЕЙНОСТИ
0
ДОВОЛНИ РОДИТЕЛИ

Изминали събития

Лагер “Обучение с ускорение”

 

 
ПРОЧЕТИ ПОВЕЧЕ

Лагер “Обучение с приключение”

 

ПРОЧЕТИ ПОВЕЧЕ

Обучителна академия за учители

 

ПРОЧЕТИ ПОВЕЧЕ

Проект „Училищен навигатор” е създаден по програма „Учим заедно” на фондация „Заедно в час” и реализиран с

финансовата подкрепа на  Фондация „Америка за България“. Изявленията и мненията, изразени тук, принадлежат

единствено на Финансираната страна – ОУ „Светлина” с.Тополица и не отразяват непременно вижданията на

 Фондация „Америка за България”фондация „Заедно в час” или техните партньори.