ОПИСАНИЕ НА МОДЕЛА

Учебна станция “ПЪТЕШЕСТВИЕ В ЧУДНИЯ СВЯТ НА МАТЕМАТИКАТА” има за цел чрез преживяване да развие творческото мислене и творческите идеи на учениците и да създаде  условия за тяхната  практическа реализация, което да дообогати  математическата им компетентност и същевременно да се преодолеят пропуските от   ОРЕС /Обучение от разстояние в електронна среда/. Учениците представят и защитават проектите си по определена тема. Групират се  по желание в екипи при отделните станции. Всяка група изпълнява задачи в дадено математическо направление. В повечето случаи се изработва някакъв продукт и презентация. Прилага се  диференциран и индивидуален подход към нуждаещите се от подкрепа ученици:/работа по станции; използване на динамични ресурси, симулации /. Ако нещо не може да се разбере от учениците веднага, те поставят бележки в полетата (като “?”), за да мислят по-късно или да използват помощта на учител  или съученик. Учениците се инструктират  да не оставят “неразбираеми” зони. Провеждат се  часове със състезателен характер./kahoot, quizizz/

Анализът на допуснатите грешки се извършва след всеки вид работа устно или писмено, от учителя или ученик – в зависимост от вида на дейността.  Подчертават се  типичните грешки и основните трудности на учениците, и се очертават начини за отстраняването им.

Очаквани резултати:

Учениците придобиват знания, преодоляват пропуските от ОРЕС и изграждат умения да използват специфични научни термини, обработват информация и правят записки, планират, структурират и редактират текст съобразно темата, която им е поставена, моделират, дизайнират, работят в екип, изпълняват социални роли в контекста на проекта и проявяват толерантност във взаимоотношенията. Този проект е много подходящ за изграждане на отборен дух, работа в екип, подобряване на концентрацията, подпомага формирането и на самостоятелност, и отговорност при вземане на решения.

ОЩЕ ЗА ПРОЕКТА  ТУК

ЛИНКОВЕ КЪМ УРОЦИ

ГАЛЕРИЯ

Какво Споделят Родителите…

Децата повярваха в себе си. Проектът не само компенсира загубите от онлайн обучението, но и обогати социално емоционалната им интелигентност. Възможността да подкрепят свои връстници ги направи още по-отговорни и ангажирани.

АЙСЕЛ РАСИМ