ОПИСАНИЕ НА МОДЕЛА

Учебна станция „Mrs Sibel’s English cloud”

Учебната станция на г-жа Сибел, включва 2 класа – четвърти и пети клас. Насочена е към допълването или набавянето на пропусната информация от обучението от разстояние в електронна среда по Английски език.

Дейностите с които се занимаваме в тази станция са насочени към децата от рисковите групи, чиито нужди са по-специфични и изискващи повече време и усилия за асимилиране при чуждоезиковото обучение.

Цел: На първо място трябва да запълним пропуските, които са били допуснати от миналогодишното онлайн обучение, след което може да се мине на следващ етап в развиването на нови компетенции.

В тази станция учениците ще могат да се върнат към предишен материал и ще имат възможността да овладеят четенето с разбиране на текста, а като следваща стъпка ще усвоим и отработим различните видове звуци и изкази в Английския език.

Ще имат възможността да работят и с интерактивна програма, чрез която ще овладеят своите конгитивни умения, като:

Слушане с разбиране

Различаване на звуци

Употребата на нови непознати думи

Методи и похвати:

Учене чрез преживяване

Проектно базирани уроци

Работа с програмата Fast for Word

Екипна работа

Тестове

Работа в платформата moodle

ЛИНКОВЕ КЪМ УРОЦИ

Части на тялото

Време

Минало просто време

Сегашно просто време

Управление на емоциите

Съчинявам и образувам

ПРОЕКТНОБАЗИРАНИ УРОЦИ

Процесът на създаване на една дидактична игра… и приложението й

В ПОМОЩ НА ОБУЧЕНИЕТО ПО АНГЛИЙСКИ ЕЗИК 

Fast ForWord 

Fast ForWord е идеалната програма за изучаване на английски език и за подобряване на четенето и уменията за учене. Fast ForWord подобрява когнитивни умения като памет, звукова обработка, внимание, фокус и други. Fast ForWord е създадена чрез научно доказани технологии за четене и изучаване на език, които използват уникален подход с три стъпки за постигане на бързи резултати в ученето.  Една от основните цели на екипа е да насочат Fast ForWord към естествения биологичен начин на учене при човека (чрез модели и под формата на игра, където всеки опит е ценен) и да се преодолеят основните причини за трудностите при четене, разбиране и учене на език. Няма друг аналогичен на Fast ForWord продукт, който да постига това. В резултат на тази екипна работа, уменията за четене и изучаване на език на учениците се развиват бързо и продължават да се подобряват дори след като те са приключили с използването на Fast ForWord.

Някои от основните функционалности на Fast ForWord са:

  • Fast ForWord: много онлайн упражнения за изграждане на уменията на учениците от началното и средното образование, както и на възрастните.
  • Fast ForWord: интелигентна, целево ориентирана и адаптираща се технология, която в реално време реагира и се адаптира според целите и резултатите на потребителя.
  • Fast ForWord: електронно отчитане на резултатите в реално време съгласно планираните цели за проследяване на чуването и обработването на звуци, когнитивните и езиковите умения.
  • Fast ForWord: автоматизирани оценки за осигуряване на постоянен напредък в ученето.

 

ГАЛЕРИЯ

РАБОТНИ МОМЕНТИ 

ЛАГЕР ” ОБУЧЕНИЕ С ПРИКЛЮЧЕНИЕ”

ЛАГЕР “ОБУЧЕНИЕ С УСКОРЕНИЕ”