НАКРАТКО ЗА ПРОЕКТА

В нашия проект надграждаме върху това, което знаем, че работи и гледаме напред към това, от което знаем, че учениците ще имат нужда. Проектът има многопластов характер и е ориентиран към преподаване и учене, практика, основана на доказателства, персонализирано и ускорено учене, приказкотерапия, подкрепа за преодоляване на загубите.

КАК ИЗГЛЕЖДА КРАЙНИЯТ ПРОДУКТ ОТ ПРОЕКТА?

  • УЧИТЕЛИТЕ

Учителите ще са излезли от проекта с по-високо ниво на информираност и квалификация за справяне с нетипичните състояния на учениците.

  • РОДИТЕЛИТЕ

Родителите, независимо от социалния си статус, ще са предпоставка за активното ангажиране на децата в учебни и извънкласни дейности.

  • УЧЕНИЦИТЕ

„Училищен навигатор“ ще преведе през процеса на възстановяване учениците и ще насърчи възрастните в ангажирането им с този процес.

Как проектът ще е полезен на други училища?

Документиране

С помощта на партньора ще организираме прецизно документиране на процесите, описани етапи на изпълнение, малки стъпки за голяма промяна;

Национален форум

Ще се организира национален онлайн форум за представяне на добри практики по темата за възстановяване на загубите след ученето онлайн;

Споделяне

Ще се сподели инструментариума за ранна диагностика на тревожността;

Ресурси

Сайт с ресурси в полза на учителя – практики за проектиране на програми за уроци и примери за програми за учене, които са били изключително ефективни;

Блог

Блог със статии за нашите работещи практики, както и рубрика с материали за опита на други образователни системи;

Партньорства

Ще бъдат поддържани дългосрочни партньорства за продължаващ обмен на иновативни практики и опит.

Какво Споделят Родителите…

Анелия Филипова

Децата виждат магията на знанието, защото я търсят. Нашето училище им  помага в това, като развива изследователския  дух и уменията за прилагане на знанията.

АНЕЛИЯ ФИЛИПОВА

Децата са овластени да влязат в ролята на обучители и това им помага да развият своите умения. Обучавайки своите връстници, те със сигурност преосмислят отговорността, която имат, както и важността на своята роля. Какво по-хубаво от това да развиеш умение, чрез преживяване.

АЙСЕЛ РАСИМ
0
УЧЕНИЦИ
0
УЧИТЕЛИ
0
ДЕЙНОСТИ
0
ДОВОЛНИ РОДИТЕЛИ

Нашите Партньори