ОПИСАНИЕ НА МОДЕЛА

Учебна станция „България – страна на кръстопът”

Учебната станция включва учениците от пети клас. Насочена е към допълването или набавянето на пропусната информация от обучението от разстояние в електронна среда по География и икономика.

Дейностите в  УС „България – страна на кръстопът” са насочени към преодоляване ограничеността на обема в учебното знание. Осъществява се индивидуален подход в обучението. Развиват се интересите на учениците. Реализират се междупредметни връзки.

Цел: Тази форма на преподаване по проекти интегрира инструменти и идеи от други методологии, които повишават ефективността му при прилагане. Това е метод, който активно включва ученика, което го прави протагонист. Ученикът трябва да търси решения, да изследва, отразява и решава проблемите, като използва всички възможни ресурси и техните предварителни познания.

 В тази станция учениците ще могат да:

– Да работят с интерактивна програма, чрез която ще овладеят своите практически, творчески, изследователски и дигитални умения.
– да учат чрез преживяване и творческа дейност;
– да работят в екип и да участват проектно-базирани уроци;
– да работят самостоятелно с нови платформи.

Очаквани резултати:

  • отключване на потенциала на всеки ученик;
  • поставяне на ученика  в центъра на учебния процес;
  • повишаване на академичните резултати;
  • намалени нива на тревожност.

 

  РАВНОСМЕТКАТА С НАШИ ДУМИ

ЛИНКОВЕ КЪМ УРОЦИ

ЕЛЕКТРОННИ РЕСУРСИ

ГАЛЕРИЯ

Какво Споделят Родителите…

„Ученето с правене дава възможност на децата да се чувстват по-сигурни в изпълнението на задачите, защото могат да участват активно и в голяма степен да се опрат на собствения си опит.“