ОПИСАНИЕ НА МОДЕЛА

„Къща от карти“ е учебна станция за четвъртокласници, които имат пропуски от обучението от разстояние в електронна среда по български език и литература.  Дейностите в нея са фокусирани върху трудностите пред учениците от рискови групи и върху специфичните им нужди от подкрепа и мотивация за пълноценно учене.

   Цел: Овладяване и развитие на ключови компетентности в областта на българския език и литературата и попълване на пропуските по предмета през учебната година.

   В станцията учениците ще овладеят четенето и писането като предпоставка за езиково и литературно обучение; ще формират и усъвършенстват умения да говорят и четат правилно; практически ще овладеят основните езикови и речеви единици; ще осъзнаят и актуализират опорни понятия. 

   Методи и похвати:

  • Ускорено учене;
  • Учене чрез преживяване;
  • Проектно базирани уроци;
  • Мисловни карти;
  • Тренажори за бързо четене и четене с разбиране;
  • Отговор на литературен въпрос;
  • Екипна работа, адекватна оценка и самооценка;
  • Електронни тестове;
  • Тестове за подготовка за НВО.

ЛИНКОВЕ КЪМ УРОЦИ

ГАЛЕРИЯ

 

 

Какво Споделят Родителите…

Проектът даде възможност на децата да се потопят в едно емоционално и мотивиращо обучение. Синът ми участва във всички учебни станции и наесен се върна в клас още по-уверен и мотивиран.

МЕДИХА РАМАДАН