“Пътувайки към ОУ “Светлина” в село Тополица си дадох на сметка, че това е първото ми посещение на терен от близо две години. Много често, когато работим от вкъщи и комуникираме главно през приложения за онлайн разговори, забравяме какво е да се потопиш в атмосферата на едно място, на едно училище и да опознаеш хората в него. За огромно мое щастие това, което ми предстоеше да преживея, ми припомни тази емоция с пълна сила. И на 100% разбрах какво имаше предвид един ученик, когато сподели “много се радвам, че сме на живо, а не онлайн, когато също се чуваше гласът на учителя, но тогава на никой не му се учеше.”,

разказва Мариян Ранков, ръководител “Образователни проекти” във фондация “Заедно в час” за посещението на терен в бургаското село Тополица.

Малкото основно училище “Светлина”, което се намира само на около 11 км. от общинския център град Айтос, е едно от шестте училища финалисти в програма “Учим заедно: Преодоляване на образователните трудности причинени от пандемията”.

Една от учебните станции в Пролетната академия на ОУ “Светлина”

Програмата се провежда за първи път от фондация “Заедно в час” и е финансирана от Фондация “Америка за България”. Нейна основна цел е да стимулира училищата да предложат и приложат работещи решения, които допринасят за наваксване на пропуските от пандемията в знанията и уменията на учениците в България.

В проекта на ОУ “Светлина” една от предвидените дейности е провеждането на пролетна академия за наваксване на пропуските. Академията е поводът за пътуването на Мариян. 

“Пристигнахме в академията точно след като учениците бяха свършили с обяда и им оставаха още няколко минути преди началото на часовете. Обстановката беше като в училищен двор по време на междучасие. По-малките ученици тичаха наоколо и си играеха, а лицата им бяха изрисувани с различни животни. По-късно разбрах, че това е дейност от първата част на деня, посветена на животните. По-големите ученици стояха на групички и си говореха, а учители обсъждаха как ще протекат заниманията през следващите часове. Точно в 14:00 ч. всички дружно влязохме в една голяма зала с маси и столове, групирани като учебни станции. Стените бяха изпълнени с плакати, изработени от учениците предишните дни. Не беше необходима инструкция на учениците. Те всички знаеха къде да седнат, защото вече беше третият ден на Пролетната академия. Признавам си, че не бях сигурен дали 20 ученици в една зала няма да си пречат и да се разсейват. След кратко наблюдение разбрах, че това не е никакъв проблем, когато дейностите са ангажиращи и увлекателни за всички.”,

продължава разказа си Мариян и след това ни повежда по отделните учебни станции. 

Учебна станция “Английският облак на мисис Сибел”

Тази учебна станция е организирана от Сибел Мустафа, учител по английски език. В началото учениците използват приложението “Fast Forward”. С него развиват речниковия си запас и научават нови думи. Самите деца обясняват, че са избрали модул, с който да упражняват произношението на думите. Учениците първо избират дума, след това я произнасят, а приложението отчита дали произношението е било правилно. След всеки правилен отговор се трупат точки. Един от отборите в този ден вече има повече от 300 точки. Малко по-късно в заниманията учениците попълват упражнения за времето от деня в учебни тетрадки. Те се водят от специален плакат на стената, а после всеки казва часа на английски и обсъжда с останалите дали е правилно. 

Станцията по английски език

Учебна станция “Къща от карти”

Втората станция е съчетание от няколко предмета – български, математика и човек и природа. Учениците са разделени на групи и изработват табла с изчезващи видове животни. С проценти изобразяват данните за изчезването на съответния вид. Учениците са четвъртокласници, затова и Мариян решава да провери дали рисуват процентите по спомени или наистина разбират значението им.

Взех един молив и попитах момичето срещу мен: Ако моливът представлява 100%, къде според теб ще са 30%?. Без да се замисли ученичката постави пръста си на приблизително ⅓ от молива, след това уточнява, че от ляво на пръста ѝ са 30% от молива, а от дясно 70%.” 

До таблата, които изготвят учениците, са разположени координатни системи. Мариана Атанасова, учителка по математика, споделя, че следващата дейност е учениците да изобразяват процентите от таблата върху координатните. 

Все още на станция “Къща от карти” Донка Костова, учителка по български език и литература, показва padlet страница, която изработват с учениците, за да документират прогреса в тази станция. В нея има картинки, които учениците използват за дебати, артефакти, изработени от децата и заснети видеа от дейностите. Докато учителката разказва за постигнатото до момента учениците работят по мисловни карти за различни професии и отговарят на въпроси с какво тази професия е полезна за животните и за хората. 

Станция – “България – страна на кръстопът”

Мобилната метерологична станция

На тази станция, ученик ни показа как се сглобява мобилна метеорологична станция. Учителят по природни науки Мехмед Иляз, пък разказва, че вчера са били в Несебър и на плажа са направили замервания. Голямата им идея е да направят замервания и в други градове, а след това да използват данните, за да сравняват градовете, развитите отрасли и да изработват различни метеорологични модели. 

Клуб “Лице в лице”

Последна спирка в обиколките на станциите е клубът “Лице в лице”. В него ученици от VI клас помагат на ученици IV клас. По молба на малките ученици клубът започва с “Жълтия танц” за отработване на емоциите. Своите емоции учениците дефинират и поставят през стикери на специално табло на емоциите. 

“По-големите ученици бяха планирали няколко логически задачи за загрявка, а след това представиха презентация за различните части от човешкия мозък. Определено най-интригуващо беше подготвения 3D модел на различните части на мозъка и кратки описания, представени чрез приложение за добавена реалност на телефон.”,

разказва за емоционалното преживяване Мариян.

За съжаление времето притиска учениците от шести клас и те трябва да оставят една задача за следващия път, а малките ученици реагират групово с много тъжно “Ееее”. 

Много бързо ръководителят на станцията Янита Пепелянкова, която е и училищен психолог, уверено взема думата и свързва темата за устройството на мозъка с емоциите, които се пораждат у всеки един човек. 

С умело проведена рефлексия и разговор за изминалите дни, реакциите и поведението на отделни ученици, училищния психолог поставя фокус върху разпознаването и отработването на емоции. Децата разказват какво им е помагало да се справят с различните емоции и откровено разказват за преживяването си. 

“След края на работата по станции директорката на ОУ “Светлина” г-жа Дора Русинова обясни, че се е наложило да адаптират програмата, заради болни учители. Това само още веднъж ми демонстрира отдадеността на целия екип и фокусът върху нуждите на учениците.”,

споделя впечатленията си в края на деня Мариян.

“В края на деня си тръгнах от Тополица с ясната мисъл, че освен всички знания, които учениците трупаха по време на заниманията, имаше толкова много примери за сътрудничество, взаимопомощ, комуникация и споделяне между тях. Дори само това е достатъчна причина за провеждането на подобна академия.”,

завършва разказа си Мариян.

Това първо посещение в ОУ “Светлина” и срещата с мотивирани ученици и техните отдадени учители остави в целия ни екип силни чувства, вдъхновение и много нетърпение да посетим дейности и на останалите училища с одобрени проекти в програма “Учим заедно”. Надяваме се, тази история да е направила и вашия ден по-оптимистичен и с вяра в успеха на всяко дете.