Учителите настояват за обучение базирано на игра

Учители от Вашингтон, САЩ настояват за премахване на оценки и тестове за деца в полза на базиран на игра модел на учене, предпочитан в скандинавските страни.

Г-жа Пат Бърн, която е Президент на Съюза на учителите в държавните училища във Вашингтон споделя, че според научните изследвания ученето, базирано на игри, е по-добро за децата по отношение на тяхното светоусещане, академичните резултати, решаването на проблеми и развиването на социални умения.

Въпреки това, казва тя, след детската градина от децата се очаква да правят редица формализирани тестове с оценки, включително и входни тестове, които имат пагубен ефект както върху тях, така и върху техните учители и родители.

Резултатите във Финландия, например, винаги са били най-добрите в света. Там не съществува този режим на стандартизирано тестване. Там фокусът не е върху измерването и отчетността, за разлика от другите страни.

Принудителното оценяването чрез тестове създава тревожност и проблемно поведение

Проучване, проведено от Сандра Хестерман – занимаваща се с проблемите на началното образование – от университета Мърдок установява, че учителите се чувстват под натиск да се съсредоточат върху академичните резултати и да подготвят децата за формализирано тестване, използвайки определени инструкции при методите си на обучение.

Проучване сред повече от 600 учители от Вашингтон установява, че мнозинството смята, че времето за обучение, базирано на игра, е прекалено малко.

Мнението на учителите е, че „очакванията от учебната програма са твърде големи за по-малките деца“ и че „когато имат претоварена учебна програма, на децата не се дава възможност да откриват, създават, взаимодействат и придобиват увереност“.

„Учителите отбелязват, че някои поведенчески проблеми произтичат от чувството за неуспех при децата и тяхното нежелание да извършват дейности, които считат за скучни“, установява изследването на г-жа Хестерман.

„Децата развиват тревожност поради формални очаквания, надвишаващи нормалните етапи на тяхното развитие.“

Тя отбелязва, че се налага много малки деца да започнат да се учат на четене и писане преди да са готови, което води до поведенчески проблеми и неблагоприятни академични резултати.

Амбициите не помагат

Според д-р Хестерман амбициите са отишли твърде далеч в полза на програмите за малки деца, които са установени от учебната програма, вместо фокусът да е върху ученето чрез игра, което е по-добро за цялостното развитие на децата.

Родителите често се чувстват напрегнати в желанието си децата им да се представят добре от най-ранна възраст, а инициативи, които позволяват на училищата да бъдат класирани според академичното си представяне, засилват проблема.

„Колкото повече се оказва такъв натиск върху децата, толкова по-тревожни стават те, толкова по-нестабилни психически. И тогава, разбира се, това се превръща в един порочен кръг“, казва г-жа Хестерман..

Източник: https://www.abc.net.au
Превод за Център за детско развитие “Малки чудеса”: Валентина Иванова
Редакция: Валентина Кърчева
Photo credit: Freepik